UVM_black
Ordblindenetværket
Du er her:

tekst_busstop_oplæser_160_90.jpg

Om Ordblindenetværket

Ordblindenetværkets formål

Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. 

 

Ordblindenetværket på Danmarks Læringsfestival

Ordblindenetværket får et særligt spor på Danmarks Læringsfestival med faglige oplæg og netværk. Der opkræves deltagerbetaling for at deltage i Ordblindenetværkssporet på Danmarks Læringsfestival. 

 

Redaktører 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er ansvarlig for den redaktionelle del af Ordblindenetværket. 

 

De to redaktører er:

 • Stina Kjær Madsen, Specialkonsulent, Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte, STUK .
 • Trine Nobelius, Specialkonsulent, Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk støtte, STUK.

Styrelsen for It og Læring er ansvarlig for den tekniske del af Ordblindenetværket. 

 

Referencegruppe

Referencegruppens medlemmer repræsenterer uddannelsesområdet og består af:

 • Erik Arendal, Specialkonsulent, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.
 • Hanne Nissen Sabalic, Læse- og sprogkonsulent, Syddjurs Kommune og formand for Læsekonsulenternes Landsforening.
 • Helle Bonderup Grene, Læreruddannelsen, VIA University College.
 • Jens Lau Pedersen, Forstander, Kragelund Efterskole.
 • Kirsten Friis Larsen, Faglig og pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning.
 • Laura Kongskov, Læse- og skrivevejleder, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.
 • Marie Wolter Bertelsen, Uddannelsesleder, ordblindeområdet, VUC Roskilde.
 • Pernille Schwartz, Læsevejleder, SOPU København og formand for EUD Læsevejlederforeningen. 
 • Visti Søvsø Hansen, Afdelingsleder, Kompetencecenter for Læsning i Århus. 

Medlemskab

Medlemskab af Ordblindenetværket er gratis. Medlemskab giver adgang til dialog i Ordblindenetværkets digitale forum.