UVM_black
Ordblindenetværket
Du er her:

Videoer

 


Undervisning med brug af ordforslagsprogram - i engelsk.


 

Tre videoer med konkrete forslag til undervisning med brug af ordforslagsprogram i undervisningen i engelsk.


Oplægsholder:

Karsten Jepsen, It-vejleder og ordblindeunderviser, KVUC

Didaktik i den kompenserende ordblindeundervisning

 

Oplægget handler om, hvordan læse-/skriveteknologi kan implementeres og bruges didaktisk i ordblindeundervisningen, således at de ordblinde kursister som en forudsætning for deres udvikling kan bruge deres it-hjælpemidler, når de bl.a. arbejder med læseforståelse og skriftlig formulering.  

Der vil blive vist forskellige konkrete løsninger på hvordan, man kan arbejde med modellering og stilladsering i læse- og skriveprocessen. Desuden vil der blive givet eksempler på, hvordan man kan arbejde med elevernes faglige selvforståelse og strategier som en mulighed for at styrke deres motivation og udbytte af undervisning-en.

 

Oplægsholdere

Co-teaching og ordblindeundervisning

 

Oplægget handler om co-teaching. Der er særligt fokus på tværfagligt samarbejde og de 6 co-teaching-tilgange. Oplægget indeholder flere konkrete eksempler fra praksis og fortæller om et samarbejde, hvor co-teaching bidrager til et lige ansvar mellem almen- og speciallærere, således at alle elever opnår deltagelse i undervisningen. 

 

Oplægsholdere:

Læse- og skriveteknologi og didaktik

Oplægget handler om læse- og skriveteknologi i undervisningen. Der er særligt fokus på didaktik og strategiudvikling, og oplægget indeholder flere konkrete eksempler fra praksis. Eksemplerne fra undervisningen bliver kommenteret af Frederik som går i 9. klasse. Frederik præsenterer konkrete øvelser, hvor han arbejder med fx oplæsningsfunktion, ordforslag, OneNote, læsehastighed, notatteknik og ”før-, under- og efter-fasen”.

 

Oplægsholdere

Teknologibaseret læsning og skrivning

Oplægget handler om teknologibaserede læse- og skrivestrategier i undervisningen. Der er særligt fokus på mulighederne i at arbejde med ”Den iterative model” i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister.

 

Oplægsholder

Dato:
17-06-2021
Overskrift:
Dato:
16-06-2021
Overskrift:
Dato:
16-06-2021
Dato:
15-06-2021
Dato:
15-06-2021
Overskrift:
Dato:
14-06-2021
Overskrift:
Dato:
14-06-2021
Dato:
13-06-2021